اللباب فی تفسیر الکتاب (ترجمه)

100,000 تومان

معرفی کتاب «اللباب فی تفسیر الکتاب»
برداشت و استنباط تفسیری از متون قرآنی، نیازمند احاطۀ زیادی به مجموعه ای از آموزه های تفسیری می باشد، که یکی از آنها – بلکه مهمترینشان – احاطۀ کافی به روش های تفسیری و همچنین وقوف بر جمله ای از قواعد و اصولی است که به منزلۀ عناصر مشترک در فرآیند فهم این متن می باشد.
بر همین اساس، اثر حاضر، تلاش می کند تا برخی از مقدمات روشی برداشت ها و قرائت های تفسیری را بررسی نموده، و سپس به جهت واقف شدن بر مجموعه ای از قواعد و اصول اساسی در فرآیند تفسیری و فهم متون قرآنی منتقل می گردد. در ادامه نیز، وارد جرگۀ تفسیری شده و بعد از ذکر مقدماتی دربارۀ سوره حمد به تفسیر و تبیین آن می پردازد.


گفتنی است که نسخه اصلی اثر حاضر به زبان عربی بوده، و در همین سایت نیز، موجود می باشد. برای مشاهده اینجا کلیک کنید

اطلاعات بیشتر

زبان

فارسی

نویسنده

حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری (دام ظله)

ترجمه

حیدر اشرف آل طه

بازنگری

دکتر مسعود فکری

ناشر

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)