تقوا در قرآن

100,000 تومان

معرفی کتاب «تقوا در قرآن»
اثری که پیش رو است، بحث تحقیقی و تحلیلی از تقوا و آثار اجتماعی آن از راه رویکرد قرآنی می باشد.
مهمترین مطالبی که این کتاب در بر دارد، عبارتند از:
1. اهمیت تقوا در قرآن کریم
2. تقوا در لغت
3. تقوا غایت عبادت
4. مراتب تقوا
5. آثار تقوا در دنيا

6. اثر تقوا بر نسل انسان
7. آثار تقوا در سرای دیگر
8. راه های تحصيل تقوا


شایان ذکر است که نسخه اصلی اثر حاضر به زبان عربی بوده و همین سایت نیز، موجود می باشد. برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

اطلاعات بیشتر

زبان

فارسی

نویسنده

حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری (دام ظله)

ترجمه

حمزه امینی

ناشر

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

بازنگری

دکتر مسعود فکری