پژوهشی در مراتب و دستاوردهای توحید

100,000 تومان

معرفی کتاب «پژوهشی در مراتب و دستاوردهای توحید» 
این کتاب بخشی از پژوهش های کلامی در زمینه اعتقادات اسلامی است که به نخبه ای از طلاب علوم دینی در حوزه علمیه قم مقدسه القاء شده است. اثر حاضر در مورد مسأله توحید که در رأس علوم و معارف دینی بلکه به عنوان زیر بنای تمام دانش های دینی است، می باشد. عمده ی بحث آن بر مباحث تحلیلی و تحقیقی در مسأله توحید، اقسام، مراتب و دست آوردهای آن و همچنین بحث درباره توحید اسماء، صفات و افعال و اقامه براهین بر آنها از کتاب و سنت تمرکز کرده است.
این کتاب مشتمل بر سه قسم اساسی به شرح ذیل است:
قسم اول: توحید ذاتی
مباحث آن:
1. بیان پیش فرضها و پیشینه های روش بحث
2. بیان معنی توحید واحدی با اقامه کردن براهین علقی و نقلی بر آن
3. بیان معنی توحید احدی و بساطت ذات با استدال های عقل و نقل
قسم دوم: توحید صفاتی
این فصل مشتمل بر چهار فصل به شرح ذیل است:
1. علم خداوند به ذات اقدسش
2. علم ذاتی؛ علم خداوند به اشیاء قبل از ایجاد
3. علم فعلی؛ علم خداوند به اشیاء هنگام ایجاد
4. فلسفه و حقیقت بداء و رابطه آن با موضوع علم الهی
قسم سوم: توحید افعالی


گفتنی است که نسخه اصلی اثر حاضر به زبان عربی می باشد و در همین سایت نیز، موجود می باشد. اینجا کلیک کنید.

اطلاعات بیشتر

زبان

فارسی

نویسنده

جواد علی کسار

ترجمه

مجید شمس آبادی

ناشر

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)