پیراستگی پیامبران در قرآن

100,000 تومان

معرفی کتاب «پیراستگی پیامبران در قرآن»
اصل این بحث، به بررسی مسألۀ نبوت در قران کریم باز می گردد. رویکرد قرانی در برخورد با مسألۀ نبوت از دو راه به بحث و بررسی می پردازد:
1. نبوت عامّه
2. نبوت خاصّه
مراد ما از نبوت عامّه، مجموعه احکام و مسائلی است که منحصر به پیامبر خاصّی نیست، بلکه عام و شامل همه پیامبران و فرستادگان می شود. مانند؛ عصمت، شهادت بر اعمال در روز قیامت و غیره. در حالی که منظور ما از نبوت خاصّه، مجموعه مسائلی است که از هر پیامبری به صورت جداگانه ای صحبت می کند، مانند؛ خاتمیت نسبت که رسول اکرم (ص).
روش بحث این کتاب در بازگو کردن احکام نبوت عامّه، به بیان اولین و مهمترین مسائل نبوت عامه -مسألۀ عصمت پیامبران- آغاز شده، و در ادامه نیز، به بررسی  و تحلیل ویژگی های حقیقی و عناصر اصلی عصمت پیامبران با توجه به رویکرد قرآنی در مسألۀ نبوت، پرداخته می شود.


لازم به ذکر است که نسخه اصلی این کتاب به زبان عربی بوده و در همین سایت نیز، موجود می باشد. برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری (دام ظله)

ناشر

رواق اندیشه

ترجمه و تحقیق

حسین مرکزی مقدم

ترجمه

حسین مرکزی مقدم